Statens strålevern`s grenser før Tsjernobyl-ulykken: grensen er 60 bequerel per kg sauekjøtt, altså er det farlig for mennesker å spise over denne grensen.

Statens strålevern etter Tsjernobyl: grensen er 600 bequerel i sauekjøtt, altså ufarlig for mennesker å spise under denne grensen.

Her tilpasser Statens-Strålevern sine grenser ettersom det passer dem, dette for at suenæringen ikke skal lide økonomiske tap pga Tsjernobyl-ulykken i 1986. Dette ble også gjort med kjøtt fra eks. reinsdyr. forstå dette dem som vil.

Mens verdien i vanlige dagligvarer er satt til 600 becquerel per kilo i Norge, er det satt en grense på 100 becquerel i Japan. For mat vi spiser mindre av, for eksempel ferskvannsfisk og vilt, er den japanske grensen på 500 bequerel og den norske på 3000 bequerel.

Det handler også om politikk

Mange vurderinger ble gjort i Norge i forbindelse med høye grenseverdien etter Tsjernobyl-ulykken, og til syvende og sist var beslutningen politisk.

I Norge ble grenseverdiene på denne kategorien mat satt høyt fordi vi hadde en urbefolkning som levde av reindrift og kunne miste sitt levebrød hvis grenseverdiene ble satt for lavt. Det ville fort kunne få større helsekonsekvenser enn det den radioaktive forurensningen alene ville gi.

Besøk i dag : 1
Besøkt totalt: 195318