Trinn 1 av innsamlingsaksjonen «Vi tar AMS-målerne for retten!» er avsluttet. Det arbeidet med å starte opp Trinn 2. Det skal skaffe midlene til å ta rettssalen i bruk – trinn for trinn. Med hjelp fra DEG!

Trinn 1 gjelder stengningssakene. De er akutte, og de er en viktig innfallsport for helse- og miljøtemaet. Vi tar en pilotsak for retten i august – med DIN hjelp: Eidsiva Nett truet med å kutte strømmen til en gård med 60 kyr. Vi skal ha gjennomslag for stengning av strømmen er et ulovlig tiltak til slik bruk, og at helse- og miljøargumentene er «ikke åpenbart grunnløse». Det bringer oss et STORT skritt videre.

Siden nettselskapene trakk seg – og vi vant – i 4 av 4 saker, fikk vi ingen rettsavgjørelser om AMS-målerne i aksjonens Trinn 1. Men vi la et solid grunnlag for Trinn 2, som startet tirsdag 5. november HER.

De neste trinnene, Trinn 2, 3 og 4, kan du lese om på innsamlingsaksjonens nettside. Hvordan du finner oss der, er lett å huske: fnd.uz/smartmålereforretten

Vi håper DU vil bidra, og at DU vil sende utfordringen videre til andre!

Dersom du ikke har gitt bidrag allerede, ber vi deg om å signere og vise din solidaritet med mennesker som allede i dag er plaget av stråling fra omgivelsene.

Kilde: Einar Flydal

Besøk i dag : 1
Besøkt totalt: 185687