Tausheten rundt de nye strømmålerne

Forandringer i landets strømforsyningssystem i nærmeste framtid, og innføring av nye tariffsystem, berører strømforbrukere på en negativ måte.

En behøver ikke å være «klarsynt» for å forstå at de tre tingene, medlemskap i ACER, NVEs forslag om ny tariffsystem, og de nye toveis (AMS) strømmålere, henger tett sammen.

Faren for at kraftprodusentene kommer til å gamble med Norges energiresurser øker betraktelig. Det er ingen hemmelighet at slik økonomiske «energi-rulett» har forekommet siden 1991, etter at den nye energiloven trådte i kraft, en energilov som så å si raserte «grunn-ideen» ved norsk energipolitikk.

Les mer her…

Besøk i dag : 2
Besøkt totalt: 185696