Advokatfirmaet Schjødt AS har utarbeidet en betenkning om rettsforholdene knyttet til strømstengningene som flere nettselskaper iverksetter overfor enkelte strømabonnenter. Betenkningen konkluderer med at leveringsplikten er brutt uten tilstrekkelig grunnlag.

Av betenkningen følger at blant annet Sykkylven Energi og Eidsiva Nett, som nylig var i mediene for frakopling av strøm hos kunder som har nektet installasjon av AMS-måler, har handlet ulovlig.

En rekke kunder har følt seg nødt til å akseptere de nye automatiske strømmålerne for å unngå å miste strømmen. Betenkningen tar for seg stengning av strøm til kunder som nekter installasjon av AMS-måler på grunn av risiko for negative helsevirkninger. En innsigelse grunngitt med å hindre helseskade kan ikke anses som «åpenbart grunnløs», heter det. Andre begrunnelser som ikke er åpenbart grunnløse, for eksempel personvern, sikkerhet eller langtidsvirkninger på miljø, kan også gjøres gjeldende, men er ikke utredet. Les mer her..

Besøk i dag : 7
Besøkt totalt: 185679