Smartmålere: NKOM målte feil. Brukte uegnet måleinstrument.

Det er visst ingen ende på amatørskapet bak myndighetenes håndtering av smartmålerne og helsevirkningene: NKOM – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – har brukt måleutstyr som ikke fanger opp det som skal måles! Dermed har NKOM også på dette punktet skapt et svært feilaktig bilde – sammen med mange andre feil og svakheter i rapporten. Les mere her

Besøk i dag : 1
Besøkt totalt: 180986