Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Når ble det avgjort at smarte strømmålere skulle installeres og hva var begrunnelsen for dette, hvorfor må man ha årlig kontroller av alle strømmålere og hvordan har Agder Energi kommet frem til beløpet på 2125kr i årlig gebyr for disse kontrollene, og kunne dette vært organisert på en annen måte?

Begrunnelse

Det er vedtatt at alle strømkunder i landet skal ha nye smarte strømmålere (AMS) innen 1.januar 2019. Undertegnede ønsker å vite hvem som har vedtatt dette og med hvilken begrunnelse. Personer som er over el-overfølsomme kan, etter legeerklæring, likevel beholde sine eksisterende strømmålere og må lese dem av manuelt som tidligere.
Agder Energi Nett har 4.500 kunder som av helsemessige grunner ikke kan installere de nye smartmålerne. Nå ilegges disse kundene et årlig gebyr på 2.125kr, fordi selskapet mener at de må gjennomføre årlig manuell kontroll. Kunder som er el-overfølsomme opplever dette gebyret som et press for å installer smartmålere, til tross for at de av helsemessige grunner ikke bør gjøre det.
Frem til nå har selskapet basert seg på at kunden selv leser av og sender inn sine målinger, og oppgir til Fædrelandsvennen at veldig mange av abonnentene har gjort dette på en god måte. Nå mener imidlertid selskapet at det vil være behov for en større presisjon, og velger å gjennomføre årlige manuelle kontroller av samtlige abonnenter som ikke installerer smartmåler.
Både gebyrets størrelse og omfang av kontroller virker på undertegnede som svært overproporsjonerte og undertegnede ønsker med dette å vite om dette kunne vært håndtert og organisert på en annen måte.

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Vedtaket om at norske strømkunder innen 1. januar 2019 skal få installert avanserte måle- og styringssystem (AMS) ble fattet av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) 1. juli 2013, under Stoltenberg II regjeringen. Vedtaket ble fattet etter en grundig prosess og vurdering av tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet. De vedtatte bestemmelsene om AMS i Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. har vært sendt på offentlig høring av NVE. Innføringen av AMS er en del av moderniseringen av det norske strømnettet og forventes å gi fordeler både for strømkundene og for kraftsystemet. De nye strømmålerne vil gi nettselskapene mer nøyaktig informasjon om tilstanden i nettet. Denne kunnskapen kan brukes til å oppnå mer effektiv drift, for eksempel ved at det tar kortere tid å lokalisere og rette feil. Bedre data om strømforbruket legger også til rette for bedre investeringsbeslutninger. Over tid vil derfor AMS bidra til kostnadsbesparelser for nettselskapene og dermed gi nettkundene lavere nettleie. Les mer her..

Besøk i dag : 1
Besøkt totalt: 180962