Bordeaux: Retten anerkjenner skadelige helseeffekter av smarte strømmålere.

I henhold til deres helse og forsiktighetsprinsippet var det 206 saksøkerne som hadde tatt saken opp for domstolen i Bordeaux. Tretten av dem har til dels vunnet saken deres og selskapet Enedis må insatllere et filter for å beskytte dem mot strålingen disse smart målerne gir i fra seg.

Dommeren ved High Court of Bordeaux ga delvis medhold til tretten personer av totalt 206 som hadde opptettet søksmål mot smarte måleren Linky. Disse tretten klagerne hadde en legeattest som bekreftet at de hadde plager av elektromagnetisk overfølsomhet (hodepine, søvnløshet …), under høringen i forrige måned. De vil nå kunne kreve at selskapet Enedis innen to måneder må installere et filter som blokkerer helseskadelig stråling fra smart måleren..

«Dette er første sak, sier advokaten til de 206 saksøkerne, Pierre Hurmic,» fordi beslutningen bare gjelder noen få av saksøkerene, men det er fortsatt første fremførende sak. Selskapet Enedis svarer at det ikke er fare med smar målern! « Pierre Hurmic oppgir at «det er skummelt». Han ville ha foretrukket et «forbudet mot installasjon av smart måleren Linky. Kampen fortsetter, og jeg fortviler ikke, vi vil seire til slutt.»

Dette er ikke den første dommen i denne retningen. I Toulouse, i fjor, hadde dommeren foreløpig gitt medhold til tretten andre som lider av overfølsomhet overfor stråling. De hadde fått medhold i retten til å nekte installasjon av smart måleren mot deres vilje, av medisinske årsaker. Til dags dato har 22 domstoler ført sak mot smart måleren, og de aller fleste saksøkerne er blitt avvist.. spesielt i Rennes og Bordeaux.

Kilde: France Bleu Gironde

Besøk i dag : 1
Besøkt totalt: 185689