PERSONVERN

Smartmåler vil måle når individet våkner opp og slår på lysbryter, hvor lenge og når personen er hjemme, hvilket elektrisk utstyr hjemmet har, antall pc typer kjøleskap osv. I Grunnloven er det bestemt at Staten skal ha minst mulig innsyn i borgernes private sfære. Staten skal avstå fra å gjøre andre inngrep i borgernes privatliv og kommunikasjonsfrihet med mindre inngrep er strengt nødvendig.

På Datatilsynets sider får vi bekreftet omfanget av skadene en AMS måler kan bety for mitt privatliv. Det står at analysen av bruksmønsteret kan være nyttig for å analysere strømforbruk med tanke på strømsparing. Men brukmønstrene kan også bli brukt til andre ting som markedsføring og reklame.

Politiet, skattemyndighetene, forsikringsselskaper, utleiere, arbeidsgivere og andre tredjeparter kan også være interessert i informasjon om det personlige strømforbruket.

Her er det en reell fare for misbruk av personopplysninger og dette er en snikinnføring for å erstatte skrinnleggelsen av Datalagringsdirektivet også initiert av EU og planlagt iverksatt i Norge i 2012. Etter EU-domstolens dom den 8. april 2014 har Regjeringen stanset arbeidet med direktivet.

Den 11.april 2014 gjorde Regjeringen Solberg det klart at innføringen av direktivet i norsk rett legges på is, men la til at Regjeringen vil komme tilbake med et lovforslag om datalagring senere. Det ser ut som at det er smartmålerne som skal sørge for å hente inn opplysninger og det er et brudd på vårt personvern!

Datatilsynet sier tydelig at det finnes definerte rammer for hvordan personopplysninger som samles inn ved hjelp av automatiske målesystemer kan brukes. Det europeiske personvernombudet, The European Data Protection Supervisor (EDPS), advarer likevel mot at denne informasjonen kan misbrukes hvis den ikke sikres forsvarlig. EDPS anbefaler at selskapene må innhente samtykke fra forbrukerne før nettselskapet bruker informasjonen fra slike målere brukes til andre formål enn det som er nødvendig for å utføre virksomheten. Dette er urovekkende.

Ingen data eller epostadresser blir lagret på denne nettsiden ved bruk av vår automatiske tjeneste. Mottaker er din strømleverandør samt Stopp smartmålerne og en kopi til deg som avsender.

Kontakter du denne nettsiden via kontaktskjemaet/Nyhetsbrev skjemaet blir din e-postadresse lagret hos oss.

Besøk i dag : 19
Besøkt totalt: 185667