Ingen data eller epostadresser blir lagret på denne nettsiden ved bruk av våre automatiske tjenester.

Mottakere av innsendt automatisk skjema er:

  • Din strømleverandør
  • NVE
  • Olje og Energidepartementet
  • Statens Strålevern
  • Justis- og beredskapdepartementet
  • Partier på stortinget
  • Stopp smartmålerne
  • Kopi til deg som avsender

Bruker du våre tjenester godtar du også at organisasjonen Stopp smartmålerne mottar en kopi av din innsendelse, og du godtar at du kan bli kontaktet av dem i fremtiden.

Kontakter du denne nettsiden via kontaktskjemaet/Nyhetsbrev skjemaet blir din e-postadresse lagret hos oss.

OneChoice står ikke ansvarlig for hva brukere skriver i våre automatiske tjenester. Spam er ikke tillatt, IP adresser blir logget grunnet din sikkerhet.

Opprop kampanje

En kopi av signaturene blir beholdt av OneChoice grunnet evt. blokkering av vår e-postserver fra myndighetenes side. Vi vil da ha en evt. mulighet til å oversende singnaturene til Stopp smartmålerne når vi har oppnådd målet vårt i kampanjen.

Informasjonssikkerhet:

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg.

SSL-kryptert forbindelse:

SSL står for Secure Sockets Layer og betyr at dataene som sendes mellom en brukermaskin (deg) og tjenermaskin (server/onechoice.se) er kryptert. Dette gjøres for at andre skal ikke skal kunne snappe opp og lese dataene som sendes mellom din maskin og onechoice.se, gjennom å sette opp lytteposter eller tappe datalinjene. Nettadresser som er sikret med SSL, begynner med https://: i stedet for http://, så enkelt er det f.eks. å sjekke om en nettside er sikret med SSL eller ikke. Av samme grunn kalles SSL også ofte for HTTPS.

Behandlingsgrunnlag og samtykke

Når vi samler inn personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre en avtale, eller et oppdrag fra deg, vil vi ikke be om et særskilt samtykke.
OneChoice behandler opplysninger om deg innenfor rammen av reglene i personopplysningsloven og andre særskilte lovregler om behandling av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

– Personopplysningene dine får vi direkte fra deg når du melder deg inn, eller du bruker noen av våre tjenester såsom eks. opprop.

Vi håndterer følgende personopplysninger:

-Opplysninger om din identitet: Navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse.

Besøk i dag : 21
Besøkt totalt: 185619