Si din mening til våre politikere

Er det mange nok som ytrer sin mening om stråling og helse, kan dette få stor oppmerksomhet blandt våre politikere i fremtiden. Målsettingen vår er minst 10.000 singnaturer, kan vi klare dette sammen? Politikerene våre må få høre din stemme i dag!

Oppropet er ferdig forfattet og vil bli sendt til stortingsgruppene med en gang du har signert brevet.

Oppropet går til respektive stortingsgrupper, samt sentralt i partiene og til ungdomspartiet til alle respektive partier.

Dersom du ikke har signert oppropet allerede, ber vi deg om å signere og vise din solidaritet med mennesker som allede i dag er plaget av stråling fra omgivelsene. Del også med dine venner.

Ved å signere godkjenner jeg at OneChoice kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse i denne saken.

NB! Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst sjekk evt. spam/søppel folderen din.

Opprop mot AMS-målern

Jeg vil ikke ha strålingen i hverdagen!

Det bes om at denne mailen med informasjonen nedenfor sendes til alle deres stortingsrepresentanter.

Smartmålere/AMS, 5G og andre trådløse kommunikasjonssystemer og helseskader som medfølger pga. strålingen fra denne teknologien. Og viktigheten i at mennesker som av helsemessige årsaker ber om fritak for AMS får et slikt fritak.

Det bes om at mottakerne av denne mail bruker tid til å gjennomgå informasjonen i linkene i denne mail. Som en introduksjon kan man begynne med den nederste linken til "noen korte videoer".

Smartmålere/AMS og 5G er trådløse kommunikasjonssystemer som over tid kan gi store helseskader for enkeltindivider og befolkningen.

5G -løsninger som innebærer kort avstand mellom sendere/antenner kan være spesielt helsefarlig. Industrien selv driver ingen helserelatert forskning angående 5G-løsninger, har man lest.

AMS som stråler kontinuerlig med sine korte skarppulsede mikrobølger kan være en stor helserisiko. Mange mennesker forteller at de påvirkes helsemessig negativt av strålingen fra AMS. Viser her til hundrevis av slike meldinger i Facebookgrupper, Einar Flydal sin blogg med oppsamlede historier, det store antallet mellom 6000 til 10.000 målepunkter ( i følge telefonsamtale med NVE) som hittils har søkt om fritak fra AMS med mere.

Det dobbelte dvs. 12.000 til 20.000 målepunkter ønsker fritak for AMS, men har ennå ikke fått dette. Dette i følge en undersøkelse der 528 personer har svart.

Det er mye forskning som viser at slik ikke-ioniserende stråling fra trådløs teknologi gir helseskader. Se vedlagte kildesamling nedenfor med link til denne.

Link til kildesamling samlet av sivilingeniør i kybernetikk Sissel Halmøy som blant annet viser til mye seriøs forskning som viser at stråling fra teknologi som f.eks. AMS, mobiltelefoner, mobilmaster og wifi gir helseskader : https://www.dropbox.com/s/uj27…/Kildesamling-2018-05-25.pdf

Link til blogg til pensjonert forsker i Telenor og universitetslektor i telematikk Einar Flydal . Einar F har siden 2010 på heltid brukt tiden til å sette seg inn i forskning rundt helseskader pga. stråling fra teknologi som f.eks. AMS/smartmålere, mobiltelefoner, WiFi, mobilmaster, med mere. Dette tidsforbruket på dette temaet er det ingen andre i Norge som er i nærheten av inkludert medregnet ansatte i DSA. https://einarflydal.com/…/prof-martin-pall-vi-vet-det-na-e…/

Link til en av verdens mest prestisjefylte medisinske tidsskrifter om skadevirkninger av ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling fra hverdagens teknologi. The Lancet : https://www.thelancet.com/…/PIIS2542-5196(18)3022…/fulltext

Link til noen av de organisasjonene som er dannet verden rundt fordi folk protesterer mot helseskader pga. stråling fra teknologi: http://www.iemfa.org/supporting-organizations/

Link til foredrag fra professor Martin Pall som forklarer de negative helseeffektene ved eksponering for ikke-ioniserende stråling: https://www.youtube.com/watch

Link til noen korte videoer som forklarer helseskader pga. stråling fra teknologi som. f.eks. AMS, mobiltelefoner, wifi med mere : https://www.youtube.com/watch

Dette med øresus, hodepine, søvnproblemer og prikking/stikking i kroppen er vanlige klager blant mennesker som sier de påvirkes negativt av strålingen fra smartmålere/AMS og lignende teknologi. Dette har undertegende lest bl.a. i form av hundrevis av kommentarer i lukkede grupper på Facebook av personer de siste ca 2-3 årene. Men det skjer ingen registrering av dette i offentlige helseregistre pga den nåværende holdningen til enkeltpersoner i den offentlige forvaltningen.

F.eks. for å nevne en symtomtype pga stråling fra hverdagens teknologi: Enkelte mennesker hevder å gang på gang gjennom flere år å ha merket at de får en svært problematisk og bokstavelig talt ulevelig øresus med stikking som av skarpe nåler i kroppen f.eks. ca 1 døgn etter eksponering for slik stråling som. f.eks. fra wifi og AMS. Det vil være mildt sagt et overgrep fra den offentlige forvaltningen om personer i en slik situasjon ikke skulle få fritak for AMS. Dette er personer som også har gjort alt av ulike tiltak for å nulle ut/redusere stråling fra teknologi. Dette kan f.eks. dreie seg om kabling av pc istedet for trådløs pc, deaktivering av trådløse funksjoner, unngå bruk av mobiltelefoner annen enn i nødstilfeller, generelt unngå situasjoner med eksponering for emf (elektromagnetiske felt). Bare for å nevne en liten del av alle de tiltak som gjøres for å unngå overeksponering for emf.

Det bes om at forvaltningsmyndighetene tar seriøst den overveldende informasjonen som finnes om at slik ikke-ioniserende stråling fra teknologi som f.eks. AMS/smartmålere, mobiltelefoner, mobilmaster, wifi med mere gir helseskader.

Om man leter i linkene ovenfor finnes det info om nøytral ikke industrifinansiert forskning som er meget seriøs og som er foretatt av forskere med høyeste utdanning fra universiteter verden rundt. Denne forskningen viser at nevnte stråling gir helseskader. Det bes om at forvaltningsmyndighetene tar dette seriøst, i det minste at det forevises en føre var holdning . Forvaltningsmyndighetene må innta den holdning at mennesker som mener de reagerer helsemessig negativt på strålingen fra AMS får fritak fra AMS.

Grenseverdiene for kontinuerlig stråling fra teknologi som AMS/smartmålere i folk sine hjem bør ikke overstige 10µW/m2 på nattetid for friske personer og ikke over 1 µW/m2 for el-overfølsomme /syke personer. Dette i følge grenseverdier gitt av Europaem. Her nevnes for å forstå disse tallene bedre at strålingen fra en AMS som stråler ca 50% av sitt maksimale i avstanden 5 meter unna er ca 1300 µW/m2. Vegger av mur og betong demper strålingen litt , men ikke mye.

Man må også gjøre oppmerksom på at enkeltpersoner i den offentlige forvaltningen, etter å ha mottatt informasjon om at stråling fra teknologi gir helseskader, kan bli stilt juridisk til ansvar om der foretas valg som kan få negative helsekonsekvenser for mennesker.

Videre henvises det her til Grunnloven § 112 :

Alle har rett til et godt miljø og en natur der produksjonsevne og mangfold blir holdt ved like. Naturressursene skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig synsmåte som trygger denne retten, og for kommende generasjoner.

Befolkningen har rett til kunnskap om hvordan det står til med naturmiljøet, og om virkningene av planlagde og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan trygge den retten de har etter forrige leddet.

De statlige styresmaktene skal sette i verk tiltak som gjennomfører disse grunnsetningene. Ignorering av dette brevet er enbetydene med at dere ikke tar befolkningens bekymring rundt ovestående alvorlig.

Mennesker som i dag blir syke grunnet strålning i hjemmet og som har fått fritak fra AMS-målern, blir straffet med ekstragebyrer fra nettselskaper grunnet at NVE har åpnet for et slikt gebyr kan belastes allerede vanskeligstilte mennesker som sliter med helsen. Jeg mener at deres parti seriøst kan engasjere dere i denne problemstillingen, og før enda flere blir syke av den førende kyniske politikken som bedrives i dag.

Med hilsen,

%%din signatur%%Dette oppropet er reelt og ikke \"SPAM\". Oppropet er sendt via OneChoice.no
184 signaturer = 2% målet
0
10,000

Del dette oppropet med dine venner nå:

   

Rediger

NB! Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst sjekk evt. spam/søppel folderen din.

Besøk i dag : 21
Besøkt totalt: 185599

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.