Gebyrene strømselskapene forlanger av dem som har fritak for AMS-måler, er ikke lovlige. Dessuten trenger du ikke legeattest for å forlange strålingen fjernet. Dette er den klare konklusjon i en ny juridisk utredning som nå foreligger. Utredningen kommer fra Østby Aarskog Advokatfirma AS, og føyer seg inn i en rekke av juridiske utredninger som du nå kan ta i bruk.

– Om man vil ha senderen ut av AMS-måleren, er det et anliggende mellom deg som kunde og nettselskapet. Til det trengs det ikke legeattest overhodet, konkluderer utredningen videre. For det er nettselskapet som har valgt teknologien.

Så langt dreier dette seg om avtalerett og annen juss, ikke om helseproblematikken, slår utredningen fast. Om strålingen fra målerne er trygg, er en annen sak, og den har de også vurdert: – Den er utvilsomt diskutabel, for ikke å ta for hardt i. Det ser jo selv en jurist av den vitenskapelige debatten som pågår.

Den som ikke vil ha AMS-målerens mikrobølgesender installert, står nå åpenbart på trygg juridisk grunn. Nettselskapene ser ikke ut til å ha noe grunnlag overhodet for å ilegge noen gebyrer verken til dem eller andre som ikke har skiftet måler. Tvert om: Enhver som forlanger senderen i AMS-måleren fjernet, selv uten legeattest, har jussen på sin side.

Her får du forslag til brevet du nå kan sende til nettselskapet ditt, enten du bare vil bli kvitt gebyret, eller vil ha ut senderen fra måleren.

Det var Østby Aarskog Advokatfirma AS på Hamar som fikk i oppdrag å utrede lovligheten av gebyrene som nå ilegges både de som har fått fritak fra AMS-måler, og de som ennå ikke har skiftet til ny måler fordi de har nektet. Oppdraget var selvsagt ikke å lage et partsinnlegg, men å gi en utredning på selvstendig grunnlag. Utredningen er utført på oppdrag fra meg, på vegne av meg selv og organisasjonene Stopp smartmålerne! og FELO (Foreningen for el-overfølsomme), og er finansiert av innsamlede midler. Les mer her..

Østby Aarskog Advokatfirma AS: Fritak fra AMS-målere – En rettslig vurdering av om det er anledning til å kreve gebyrer fra forbrukere kan lastes ned her..

Besøk i dag : 2
Besøkt totalt: 185631