– Det har ingen hensikt å gå til rettssak over gebyrene de får som ikke har fått installert AMS-målere, forteller advokatene. I alle fall ikke før reviderte forskrifter har vært på høring. Men du kan klage, og det bør du gjøre hva enten du har klagd før eller ikke, og hva enten du har fått fritak eller bare skulle ønsket du hadde fått det. Det er gratis og tar bare noen øyeblikk å gjøre det på dette nettstedet.

Her får du en mal utarbeidet av Advokat Schjødt AS – lett tilpasset. Klagen går ut på at slike gebyrer ikke er berettiget overhodet fordi «manuell avregning» ikke er en «særlig tjeneste», den innebærer ikke en vesentlig ekstra kostnad som nettselskapene er pliktig til å bære og den skyldes nettselskapenes valg av teknologi. Og om den var berettiget er den feilberegnet. I tillegg har den en uheldig sosial profil. Og først og fremst: Det er ikke akseptabelt å skulle betale for å beskytte seg mot at nettselskapet installerer en skadelig teknologi i ditt hjem.

Mange klager kan påvirke de nye AMS-forskriftene som er under utforming. Du kan klage hva enten du har fått fritak eller bare gjerne skulle hatt det. Om du har klagd allerede, er det ikke til hinder for at klager på ny. Kom i gang, og få med deg dine venner! Det koster ingenting. Be de du kjenner som har fått fritak eller gjerne skulle hatt det, om å gjøre det samme!

Send din klage ved å klikke her!

Besøk i dag : 21
Besøkt totalt: 185639