Å gi «forbud» mot at leger skal kunne skrive ut attester til fritak for AMS, er ikke lovlig. Legene har full rett til å skrive dem, og Helsedirektoratet kan ikke nekte det. 

Dette er den klare konklusjonen til advokaten vi bruker i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten. Det er også konklusjonen i hele tre advokatutredninger. Men av Avdeling miljø og helse i Helsedirektoratet får jeg vite at «forbudet opprettholdes» og er «forankret i forskrift». Hva er rett?

Vår advokat er krystallklar på at forbudet ikke er lovlig. Leger står fritt til å gjøre sine selvstendige vurderinger så lenge de har et faglig grunnlag, sier han. Og det kan ikke Helsedirektoratet forby dem.

Jeg har derfor en dialog gående med Helsedirektoratet som du kan lese her. Den er opplysende, både for leger og lekfolk.

«I dag har jeg nok en gang bedt Helsedirektoratet om å klargjøre hvordan forbudet skal kunne være lovlig.

Svaret fra Helsedirektoratet kan bli spennende lesning, og det kan gi oss nok en liten brikke i dette spillet om grenseverdiene som gjør det mulig å påføre store befolkningsgrupper helseplager – og oss alle økt helserisiko – med Helsedirektoratets medvirkning.

En del tusen har søkt og fått fritak med legeattester trass i forbudet. For det fins leger som tør og som har satt seg litt inn i forskningen. Det skal ikke all verdens til. Og det fins leger som forstår at de ikke selv behøver innestå faglig for noe de ikke har lært noe om. For NVEs krav til dokumentasjon er egentlig ganske så beskjedne.» Les mer her

Besøk i dag : 2
Besøkt totalt: 185691