Vi må kunne overleve utan å vere på nett. Dagens samfunn er meir sårbart enn nokon gong før. Kva gjer vi dersom straumen blir borte og nettet går ned? Kva gjer vi dersom nettet blir lenge nede?

Før ferien var det nokon som braut seg inn i datasystema til sjukehus i Storbritannia. Den elektroniske kommunikasjonen gjekk ned, og det måtte kommuniserast ved å sende papirlappar.

Kva skal vi gjere med skulen?

I slutten av november fekk 2700 studentar på BI eksamen utsett fordi datasystemet til skulen svikta.  Men som oftast i skulen, og kanskje spesielt i høgare utdanning, meiner mange at digitaliseringa går for tregt. Alle elevar og studentar har no si eiga datamaskin i tillegg til smarttelefonen, som også er ei kraftig datamaskin. Undervisninga kan leggjast til rette med bruk av nettførelesingar og videoar. Kunnskapen kan testast ved å ta prøvar på nettet. Alt heimearbeid kan leverast elektronisk i Fronter, eller ei anna læringsplattform.

På alle eksamenar er, eller bør det vere, tilgang til PC, og eksamenssvara blir også leverte elektronisk. På den måten får faglærar og sensorar tilgang til oppgåvene med ein gong, og treng ikkje vente på snigleposten. I tillegg vert det mindre papir, sjølv om nokon likevel vel å ta utskrift for dei tek til med rettearbeidet. Teknologien er tilgjengeleg, men den må brukast slik at den tilfører læringsmiljøet ein meirverdi.

Kva gjer vi den neste eksamensdagen nettet er nede? Vil vi vere i stand til gjennomføre eksamenar på den gamle måten? Les mer…

Besøk i dag : 3
Besøkt totalt: 180885