En av Norges mest markante og omtalte lege

Kristian Vilhelm Schjelderup (født 7. desember 1931-2017) var en norsk lege og akupunktør som uttalte seg om elektromagnetisme og livet. Om uføretrygding av folk som ikke hadde noe egentlig diagnoser og hemmeligholdelse av militære årsaker. Boken Elektromagnetismen og livet som Schjelderup snakker om utgav han allerede i 1987.

I 1956 var Schjelderup ferdig utdannet som lege. I sin praksis har han jobbet som rådgivende lege ved trygdekontor, som distriktslege i Asker, som overlege for fengselstjenesten i Oslo, i Blå Kors, i Helsedirektoratet, innen psykiatrien og ved et helhetssenter i Tønsberg. Men den kontroversielle legen nøyde seg ikke med kunnskapene han hadde tilegnet seg om skolemedisin.

-Jeg følte tidlig at noe sviktet med vitenskapen i legestudiet. Da jeg arbeidet i den offentlige helsetjenesten, deriblant som rådgivende lege ved trygdekontorer i Akershus, ble jeg klar over at det var en del pasienter vi måtte uføretrygde uten at vi en gang kunne stille en virkelig medisinsk diagnose, enn mindre gi adekvat behandling. Jeg mente derfor vi måtte være åpne for andre tilnærminger til medisinen. Da jeg derfor fikk mulighet til å studere akupunktur, ble dette både en medisinsk og en vitenskapelig utfordring for meg, forteller Schjelderup.

I 1973 meldte han seg inn som student ved Nordisk akupunkturskole (nå slått sammen med Akupunkturhøyskolen), og i 1976 var han utdannet akupunktør. Schjelderup var en av de aller første legene i Norge som tok alternativ utdanning.
I 1980 startet han opp Norske legers forening for akupunktur, og han har selv vært leder for organisasjonen. I løpet av det første året, oppnådde organisasjonen å få 100 medlemmer. Schjelderup har holdt kurs i akupunktur for leger og siden 1985 har han i tillegg undervist i øreakupunktur og ECIWO-biologi ved flere skoler for akupunktur og alternativ medisin. Les mer her..

Besøk i dag : 20
Besøkt totalt: 185652