Overføring av elektrisk kraft fra Norge til Europa gjør at det ikke er vær og vind som er avgjørende for strømprisen i Norge, men prisen på fossilt brensel til kraftverkene i Tyskland.

Bare de to nye kraftkablene fra Norge til Tyskland og Storbritannia vil føre til en økning på kraftprisen på to til tre øre per kilowattime (kWh). Det er en større økning enn tidligere beregnet, som har vært ett til to øre.

Det viser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin årlige kraftmarkedsanalyse. Her analyserer de hvordan kraftprisene i Norge kommer til å utvikle seg fram mot 2030.

CO2-kvoter
Det er ikke lenger vær og vind som avgjør strømprisen i Norge. På grunn av tilknytningen til det europeiske kraftmarkedet er det prisene på kull og gass til kraftverkene i Europa og prisen på CO2-kvoter som bestemmer utviklingen på kraftprisene her i landet.

NVE legger til grunn at prisen på CO2 vil stige fram mot 2030. Det vil være med å drive kraftprisen oppover i Norge, selv om vi her til lands utelukkende produserer CO2-fri strøm. Les mer her..

Besøk i dag : 1
Besøkt totalt: 195308