Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

I 2013 utførte en gruppe danske jenter i niende klasse et eksperiment som del i en nasjonal vitenskapskonkurranse for elever i videregående skole. Resultatene fikk mye oppmerksomhet i mediene, men

Read More

Legene har full frihet til å skrive fritaksattester

– Å gi «forbud» mot at leger skal kunne skrive ut attester til fritak for AMS, er ikke lovlig. Legene har full rett til å skrive dem, og Helsedirektoratet kan

Read More

AMS og gebyrene: Millioner skal tilbakebetales til kundene.

Olje- og energidepartmentet har nettopp sendt ut et brev til folk som har klaget over gebyret nettselskapene krever inn fra dem som ikke har AMS-måler: Ennå en gang får vi

Read More

5G vil bli brukt som våpen mot befolkningen

5 G rulles ut under dekke av å være forbruker-teknologi! Mark Steele har vært oppfinner og teknolog de siste tredve år, og her kommer han med en temmelig oppsiktsvekkende kraftsalve.

Read More

Advarer mot 5G

I sin årlige trusselvurdering advarer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mot økt fare for angrep med introduksjonen av femtegenerasjons mobilnett (5G). Årsaken er at 5G vil gi raskere kommunikasjon og økt båndbredde,

Read More

Frykten for 5G sprer seg på et uvitenskapelig grunnlag?

En kvart million mennesker har sett en skremmende video om 5G-nettverket på Facebook. Er det hold i påstandene? Hvem har rett av forskerene, og hvem av forskerene får lønnen sin

Read More

Nå bør du klage over gebyrene

– Det har ingen hensikt å gå til rettssak over gebyrene de får som ikke har fått installert AMS-målere, forteller advokatene. I alle fall ikke før reviderte forskrifter har vært

Read More

Trinn 2 av innsamlingsaksjonen «Vi tar AMS-målerne for retten!»

Trinn 1 av innsamlingsaksjonen «Vi tar AMS-målerne for retten!» er avsluttet. Det arbeidet med å starte opp Trinn 2. Det skal skaffe midlene til å ta rettssalen i bruk – trinn

Read More

NVE «hacket» norske nettselskaper: Fant overveldende mye sensitiv informasjon.

Neida AMS smartmålere er så trygt så, kan ikke hackes, neida neida neida…. Godtroende de fleste, for det har vi blitt fortalt…🤓 For nettselskapene er dessuten AMS-teknologiens bryter- og strupefunksjon

Read More

Strømselskapene handler ulovlig når de stenger strømmen for kunder som motsetter seg AMS-måler

Advokatfirmaet Schjødt AS har utarbeidet en betenkning om rettsforholdene knyttet til strømstengningene som flere nettselskaper iverksetter overfor enkelte strømabonnenter. Betenkningen konkluderer med at leveringsplikten er brutt uten tilstrekkelig grunnlag. Av

Read More