STOPP Smartmålerne i gang med en jurdisk utredning av smartmålerne (AMS) vurdert opp mot personvern og GDPR.
Vi har engasjert det velrennomerte advokatfirmaet Wahl-Larsen til dette oppdraget.

Det har tatt tid å få advokat på plass til denne viktige utredningen. Stopp smartmålerne må bare beklage at det har vært stille rundt saken underveis, men vi har hele tiden jobbet for å komme videre. Det har vært viktig å  finne en samarbeidspartner med det rette engasjement for saken. Det føler vi er på plass nå.

Det er advokat Thomas Kobberdahl som vil arbeide med denne utredningen. Wahl-Larsen er et spesialistfirma med 120 års fartstid, som blant annet har energi som et av sine fagområder. Besøk gjerne advokatfirmaets hjemmeside wla.no for mer info.

Smartmålernes potensiale for personlig overvåkning og lagring av sensitive opplysninger er åpenbar. Dette medførte bl a  at Nederland valgte å gjøre ordningen frivillig, etter press fra akademia, forbrukerorganisasjoner og politikere.
Dette var en total kursendring fra utgangspunktet, som var høye bøter og fengselsstraff for huseiere som nektet installasjon i Nederland. Stopp Smartmålerne håper  at vi til klarer å overbevise norske  politikere om det samme: Hjemmet er den siste skanse for personvern og privatliv. Les mere her..

Besøk i dag : 4
Besøkt totalt: 195336