Midtfjellet Vindpark AS hadde et underskudd på 240 millioner kroner før skatt i fjor. Billig strøm gjør at vindmøller ikke er lønnsomt, sier analytiker.

John Brottemsmo i Bergen Energi er ikke overrasket over det store underskuddet i vindkraftselskapet, som står bak vindmølleparken i Fitjar kommune i Hordaland, skriver Bergens Tidende.

– Med tanke på de lave strømprisene, er det ikke overraskende. Slik markedet er i dag, er det ikke lønnsomt å drive med vindkraft, sier analytikeren. Han varsler enda tøffere tider for vindkraftprodusentene, med fallende strømpriser de nærmeste årene.

– Prisene er forventet å synke fram til 2020, før de snur igjen, sier Brottemsmo. Han understreker at det er mange faktorer som påvirker dette og at analysen er svært usikker, men sier det uansett er lave forventninger til at prisene skal øke med det første. Les mer her..

Vindmøller er forsøpling av naturen, støy fra vindmøller er en jevn, døgnkontinuerlig støy som ingen vet konsekvensen av på sikt. Lønnsomheten er ikke bra og det er vi forbrukere som må betale gilde, se eksempel mot polen, her skal vindmøller avskaffes og atomkraftverk skal overta for disse. Ikke at det er bedre med atomkraftverk, men lønsomheten er ett hakk høyre. Danmark har overskudd på strøm, faktisk så mye at de må betale forbrukerene for å bruke mer strøm, skjønn det dem som vil.

Danmark har i dag rundt 4300 vindmøller rundt om i landet. Det antallet skal ned til maksimalt 1850 vindmøller innen 2030.

Hvis ikke møllene forsvinner fra det danske landskapet tilstrekkelig raskt, stopper regjeringen nye anbud av vindkraft på land inntil antallet møller synker ned mot målet på 1850 vindmøller i landet.
Det nordeuropeiske strømmarkedet har kollapset. Strømprisen er så lav at det bare kan bære seg når vindmølla fungerer problemfritt. Men hvis det ryker en girkasse, er det ikke penger til å reparere den. Derfor velger mange i danmark med en velfungerende vindmølle å selge møllene til utlandet. For hvis de venter, og den havarerer, har ikke vindmølla lenger noen verdi.

Besøk i dag : 3
Besøkt totalt: 185714