Den internasjonale kommisjonen for ikke-ioniserende strålingsvern (ICNIRP) ga utkast til retningslinjer den 11. juli 2018 for å begrense eksponeringen for elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt (100 kHz til 300 GHz) .1 Disse retningslinjene er uvitende, foreldet og representerer ikke et mål evaluering av tilgjengelig vitenskap om effekter fra denne form for stråling. De ignorerer den enorme mengden vitenskapelige funn som tydelig og overbevisende viser skadelige effekter ved intensiteter langt under ICNIRPs retningslinjer.2 Retningslinjene er utilstrekkelige for å beskytte mennesker og miljø.

For å beskytte offentligheten og miljøet mot kjente skadelige effekter fra elektromagnetiske felt (EMF) ber vi FN, Verdens helseorganisasjon og alle regjeringer om ikke å godta ICNIRPs retningslinjer. De er ikke beskyttende, men de utgjør en alvorlig risiko for menneskers helse og miljøet, siden de tillater skadelig eksponering mot verdens befolkning, inkludert de mest sårbare, under den uvitende påskudd som de er «beskyttende».

Les mer her..