Høring om 5G i USA

Elektromagnetisk krigføring er stormaktenes nye supervåpen, og 5G ligger innenfor frekvensområdet som brukes her. Den som er i tvil om dette kan Google HAARP teknologien samt Scalar Weapons. Dette er ikke søndagsskolestoff .