Siden til Einar Flydal hjelper deg hvis du ikke har fått fritak for AMS fordi det har vært vanskelig å skaffe legeattest. Oppskriften bygger på en konkret klagesak som er utformet av Advokat Schjødt AS. Per dato (5.2.2019) er denne klagesaken ikke avgjort, og den vil bli anket dersom den avslås. Du får bli med hele veien som «gratispassasjer» ved å kopiere framgangsmåten. Jo flere som klager, jo bedre.

Oppskriften er enkel å bruke. Men det er lurt å lese bloggposten. Der finner du samme tekst som her, men dessuten litt mer om hensikten og styrken med denne framgangsmåten. Les mer her…

Besøk i dag : 1
Besøkt totalt: 195403