Vi ser en økende tendens til feilinformasjon og konspirasjonsteorier knyttet til stråling fra trådløs teknologi. En av myndighetenes fremste oppgaver er å ivareta folkehelsen. Dette er et ansvar Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet tar på alvor.

I Norge er eksponeringen fra trådløs teknologi lav, og langt under grenseverdiene. Det er trygt å benytte trådløs teknologi. El-overfølsomhet er ikke en diagnose, men vi må anta at plagene er reelle mener samtidig Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Les hva Gro Harlem brundtland mener her.

Besøk i dag : 70
Besøkt totalt: 185705

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.