Den europeiske miljøbevegelsen ser endelig ut til å rette blikket mot mer enn industrisamfunnets kjemiske miljøgifter. Nå begynner De Grønne å ta inn over seg den elektriske forurensningen av vårt livsmiljø. Den er blant miljøgiftene som informasjonssamfunnet skaper, og forsterkes med «Tingenes Internett» og 5G: De Grønne og Den frie europeiske allianse har fått utredet … Fortsett å lese EUs De grønne og Den frie allianse anklager ICNIRP: – Underslår helseskader →

Besøk i dag : 21
Besøkt totalt: 180930