Alle dagens vindturbiner på land skal fjernes, mens nye skal bygges til havs. Samtidig vil den polske regjeringen bygge flere atomreaktorer og solceller.

Mens store deler av EU satser på flere vindturbiner på land og færre atomkraftverk, varslet den polske regjeringen en kurs i stikk motsatt retning. Landets regjering vil at i løpet av de neste 17 årene skal dagens vindturbiner på land fases ut. De skal ikke erstattes av nye.
I tillegg har det kommet økende protester fra lokalbefolkningen, noe hans parti «Rett og rettferdighet» har lyttet til. 102 konflikter er identifisert, som inkluderer fire prosent av landets kommuner, skriver nettsiden WysokieNapiecie.pl

Les mer her..