En domstol i Roma har besluttet at myndighetene er forpliktet til å informere befolkningen om helserisiko knyttet til bruk av mobiltelefoner og annen trådløs telefoni (som for eksempel trådløse fasttelefoner, DECT), og om hvordan risikoen kan reduseres, blant annet ved å øke avstanden til telefonen ved bruk. Dommen viser blant annet til «retten til helse», som er nedfelt i den italienske grunnloven.

Myndighetene valgte ikke å anke domstolens beslutning, som nå har trådt i kraft. Ifølge dommen må den pålagte offentlige informasjonskampanjen om helserisiko og forsiktighetsanbefalinger ved bruk av mobiltelefoner og trådløs telefoni starte senest den 16. juli 2019

Den erfarne svenske kreftforskeren Lennart Hardell, tidligere overlege ved kreftklinikken ved universitetssykehuset i Örebro, skriver følgende om domsbeslutningen:

«Den italienske dommen er et tilbakeslag for telekomindustrien, men et skritt framover for folkehelsen. Svenske myndigheter og media informerer ikke om risikoene knyttet til trådløs teknologi. Kunnskapen om helserisiko eksisterer allerede, men folk generelt er uvitende. Nå er det opp til befolkningen å kreve at også alle i Sverige blir informert om risiko, ikke minst når det gjelder 5G-teknologien som blir introdusert.» Les mer…