I 2013 utførte en gruppe danske jenter i niende klasse et eksperiment som del i en nasjonal vitenskapskonkurranse for elever i videregående skole. Resultatene fikk mye oppmerksomhet i mediene, men ble også kritisert fordi eksperimentet ikke var gjort under strenge nok forhold. En forskergruppe tok imidlertid resultatene på alvor og gjentok eksperimentet. Da viste det seg at jentene hadde rett: Stråling fra mobiltelefon hemmer spiringen av karsefrø.

Bakgrunnen for elevenes eksperiment var at de hadde problemer med å konsentrere seg på skolen. De trodde at konsentrasjonsvanskene skyldtes at de hadde mobiltelefonen ved siden av senga om natten, og noen ganger hadde de problemer med å sove.

Skolen manglet imidlertid utstyr for å måle strålingseksponering på de fem jentene. I stedet valgte de å teste effekten av mobilstråling på karsefrø. De fem elevene talte opp 400 karsefrø til hvert av 12 brett og spredte dem tilfeldig utover. Så plasserte de brettene i to forskjellige rom med samme temperatur, seks brett i hvert. Brettene fikk samme mengde vann og sollys i 12 dager. I tillegg ble brettene i det ene rommet utsatt for stråling fra mobiltelefon. Med andre ord var seks brett plassert i et rom uten stråling, mens seks andre ble plassert i et annet rom sammen med to aktiverte rutere som sendte ut samme type stråling som kommer fra en mobiltelefon. Det viste seg at frøene som ble eksponert for stråling, ikke vokste i det hele tatt, og noen ble tilsynelatende mutert (endret genetisk) eller døde. Elevene gjentok eksperimentet to ganger og observerte det samme hver gang. Les mer her..

Besøk i dag : 167
Besøkt totalt: 495098

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.