Vi skal gjøre det vi kan for å få stanset 5G! Slik lød uttalelsene fra politikerne som hadde møtt opp til den fullsatte møtesalen i det danske Folketinget på Christiansborg slott, København, sist lørdag. De representerte skalaen fra høyre til venstre.

Forskere hadde da først gitt korte presentasjoner og en jurist hadde lagt fram en blodfersk utredning. Den konkluderer med at innføring av 5G innebærer klare, betydelige krenkelser av en rekke sentrale lover – hele veien opp til menneskerettighetslovgivning som Danmark er underlagt.

Det er en grundig utredning på 74 sider som nå foreligger. Og ikke minst er juristens vurderinger av det vitenskapelige materialet av interesse – også langt utenfor Danmark. For eksempel i Norge: Norge er bundet av de samme menneske- og miljørettslige konvensjonene som Jensen tar utgangspunkt i, og forskningen det vises til, er like relevant her. Utredningen kan brukes ikke bare til å vurdere jussen rundt 5G, men også rundt AMS/smartmålere og WiFi i skolen. For uten å gå dypt inn i det fagmedisinske ser den på det juridiske bildet som avtegner seg i forskningsresultatene, og teknologien bak har i høy grad felles biologiske egenskaper. Les mer her..

Er 5G sikker for mennesker, dyr og planter? Advokat (L) Christian F. Jensen
Besøk i dag : 1
Besøkt totalt: 185682