Olje- og energidepartmentet har nettopp sendt ut et brev til folk som har klaget over gebyret nettselskapene krever inn fra dem som ikke har AMS-måler:

Ennå en gang får vi rett i at gebyret er satt altfor høyt. Dermed har vi som ikke har AMS-måler, krav på å få penger tilbake og gebyret justert ned.

Brevet du skal sende for å få pengene tilbake, finner du her.

Saken gjelder at de fleste strømnettselskapene avkrever et årlig gebyr i størrelse 2000 – 3000 kroner av dem som ikke har AMS-måler – uansett om de har fått fritak eller ikke, har gammel måler fortsatt eller ny måler uten kommunikasjonsfunksjoner. Hoveddelen av dette gebyret er for å reise ut og lese av målerne ute hos kunden. En del er for IT- og andre driftskostnader knyttet til registrerings- og rapporteringssystemene.

Nettselskapene har hevdet at NVE har pålagt dem å dra ut til kunden for å lese av, og dessuten at kunden skal kunne ta betalt for de øvrige kostnadene som nettselskapene har med disse kundene. Vi har klaget og protestert en rekke ganger over flere ulike sider ved gebyret. Og svarene fra NVE kar gitt oss rett i det meste – gang på gang:

  • Nettselskapene er ikke pålagt å avlese målerne ute hos kunde, men kan gjøre det – og da ta betalt for det – dersom det er nødvendig. De kan ikke kreve gebyr for avlesninger de ikke utfører og ikke trenger utføre.
  • Nettselskapene har i mange tilfeller også lagt inn regulære driftskostnader for registreringssystemer. Dette er det ikke lov å ta med.

NVE har påpekt dette flere ganger, men NVEs skriv har vært slik formulert at mange av nettselskapene har fortsatt som før. Derfor har vi måttet klage og be om tydeligere uttalelser fra NVE i flere runder, og både jeg og flere andre andre har anket saken til OED.

Selv om brevet OED har sendt ut, har form av et avslag på klage, gir det oss rett i det meste som gjelder gebyrene: Nå har OED summert opp saken og bekreftet NVEs tidligere svar i et omfattende felles skriv. Det er sendt til klagerne og til vår advokat. Vi har dermed fått rett i det meste – enda en gang: Alle som har betalt gebyrer uten at det har vært kontroll på stedet, har betalt inn vesentlig for høye beløp. Da kan det fort bli snakk om en del tusen kroner per kunde.

Nå bør du derfor kreve beløpet tilbakebetalt. Og nettselskapene må altså ut med en del millioner og gjøre en masse ekstraarbeid fordi de ikke har tatt til følge hva NVE – og vi – hele tida har hevdet: De har krevd inn penger de ikke har krav på og brukt trusselen om gebyrer som pressmiddel for å få folk til å skifte måler.

I NVE arbeides det for tida med å utforme en ny forskrift for fastsettelse av tariffer. Det er arbeid på gang for å innføre en egen tariff for dem som ikke har AMS. Det er nemlig mange som ikke har AMS: For eksempel har forsvaret motsatt seg AMS-målere på grunn av sikkerhet. Les mer her!

Besøk i dag : 2
Besøkt totalt: 495100