De nye smartmålerne (AMS) som installeres i dag kommuniserer trådløst via et radionett mellom målerne, det kalles RF-nettet. I RF-nettet har noen målere rollen som «konsentrator» eller «master», og samler opp informasjon som skal gå til eller fra de andre målerne til eller fra nettselskapet. Alle frekvensene er i mikrobølgeområdet, og sender pulsede signaler.

De målerne som skal opptre som konsentratorer eller mastere i RF-maskenettet er gjerne i tillegg utstyrt med en mobilsender (GPRS). Disse målerne sender data direkte til nettselskapet via mobilnettet. I noen tilfeller hvor det er vanskelig å oppnå god kontakt via RF-nettet vil man også i vanlige boliger benytte GPRS-antenne for direkte punkt til punkt kommunikasjon mellom måler og nettselskap.

De fleste typene AMS målere er modulære og kan bygges om etter hvilken type kommunikasjon det er behov for; RF og/eller GPRS (GSM/LTE). Under finner du en generell oversikt over de forskjellige typene AMS og hvordan du kan sjekke om din AMS måler har fått fjernet/deaktivert kommunikasjonsmodul. Les mer her..

Besøk i dag : 2
Besøkt totalt: 185708